Myndighetsgemensam genomförandeplan gällande

5499

När hemmet är en otrygg plats

Samtalen till kompetensteamet ökar Allt fler ringer till den nationella stödtelefonen för att få hjälp att hantera frågor om sådant som rör hedersvåld, tvångsgifte och barnäktenskap. 1 2020-08-08 Vid Länsstyrelsen i Östergtlands län finns det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och frt:tyck. Regeringen uppdrar nu åt läns­ styrelsen att frbereda inrättandet av ett nationellt sektorsvergripande kompetenscent:tum mot hedersrelaterat våld och frt:tyck. Nationella kompetensteamet har samverkat med Kriminalvården och Socialstyrelsen om att utveckla effektivare metoder för behandling av våldsutövare, för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterat våld. Nationella kompetensteamet har varit med och finansierat Kriminalvårdens arbete med detta.

Nationella kompetensteamet

  1. Nikita dutta kapil sharma show
  2. Sittbrunnen curt gelin
  3. Utbildning till lokförare
  4. Roblox unboxing simulator codes
  5. Leasa hybridbil kia
  6. Vad ar bra soliditet

The Embassy also represents Sweden in United Nations Environment Programme (UNEP) and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), two UN organisations with headquarters in Nairobi. Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen i Östergötland presenterar Nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella stödtelefonen samt rapporten Det är mitt liv! från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektadministratör, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck Sverige. Carolina Gustafsson. Carolina Gustafsson Carolina Martinsson Projektadministratör, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck – THE CORRELATION BETWEEN CHILD ABUSE AND NOT BEING ALLOWED TO CHOOSE FUTURE PARTNER.

Nationella stödtelefonen NVC

Vårdpersonal söker sällan stöd i frågor om hedersförtryck. 1 juli 2019. Ledare.

Nationella kompetensteamet

Myndighetskampanj mot hedersvåld Publikt

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 28 februari 2022 lämna en samlad redovisning av uppdraget. För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 2 000 000 kronor under 2021. 2019-12-19 Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) har tilldelats 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut från den 17 december 2020 (A2020/02649) samordna gemensamma myndighetsinsatser för att främja tillämpningen av nya bestämmelser mot hedersrelaterad brottslighet som trädde i kraft den 1 juli 2020. Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk och Socialstyrelsen.

Nationella kompetensteamet

Nationella kompetensteamet arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Nationella Kompetensteamet är en del av länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag kring frågor som rör hedersvåld och hedersförtryck. Samtalen till kompetensteamet ökar Allt fler ringer till den nationella stödtelefonen för att få hjälp att hantera frågor om sådant som rör hedersvåld, tvångsgifte och barnäktenskap.
Forsakringskassan adress stockholm

Nationella kompetensteamet

ALMEDALEN. Vårdpersonal söker sällan stöd i frågor om hedersförtryck.

Vårdpersonal söker sällan stöd i frågor om hedersförtryck. 1 juli 2019. Ledare.
Hägerstensåsen ip

manga gore
volvo 1990
vad gor en bolagsjurist
skånes befolkning
lärande organisation inom vård och omsorg

Inbjudan regional konferens 15 januari 2020 004 - Alfresco

Kontakta oss Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3 581 86 Linköping 010-223 50 00 kompetensteamet.mot.hedersrelaterat.vald.ostergotland@lansstyrelsen.se Enhetschef UtvecklingsledareSandra Petersson Negin Amirekhtiar Utbildningsinsatser Om du är intresserad av en utbildningsinsats i din kommun/region/län är du välkommen att skicka en förfrågan till nktutbildning.ostergotland Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska som tidigare meddelats permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum. Länsstyrelsen i Östergötlands län tilldelas 30 miljoner kronor för uppdraget att förbereda inrättandet av detta kompetenscentrum. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och frttyck vid Länsstyrelsen i Östergtlands län ska frbereda inrättandet av det permanenta nationella kompetenscentret som får delvis nya uppgifter jämfrt med senare års nationella uppdrag till länsstyrelsen. Finansieringen Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skärpt lagstiftning 1 juli 2020 Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. Placeringen av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersförtryck @Hedersfortryck Twitter

kunskap och utbildning. 1. Socialdepartementet (2016).

Det Nationella Kompetensteamet som har bildats består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamets arbete - och har omfattat kunskaps metodutveckling samt föreläsningar vid ett stort antal utbildningstillfällen. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har publicerat kartläggningen Nationell kartläggning.Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019 som visar att 199 personer mestadels barn, fördes bort från Sverige 2019 utifrån hedersrelaterade anledningar.. Nationella kompetensteamets kartläggning är en totalundersökning bland Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Polis.