Verksamhetsberättelse 2017 - KVINNOJOUREN Jämtlands län

4239

Två sätt att tolka det nya våldtäktsbrottet SvJT

Samtidigt blir fler Uppsatsen har haft till syfte att besvara nödvändigheten av en samtyckesmodell i svensk rätt, argumenten för och emot en sådan i förarbeten och doktrin samt att besvara om Sverige i dagsläget uppfyller sina internationella åtaganden enligt EKMR med dagens lagstiftning. Samtliga avsnitt i uppsatsen avslutas med en kritisk granskning. Syftet med uppsatsen är att mot bakgrund av den presenterade problematiken kartlägga och analysera gällande rätt kring våldtäktslagstiftningen för att belysa vad som kan tänkas ligga 6 Sutorius, H., Bevisprövning vid sexualbrott, s. 82. 7 Diesen, C., Diesen, E., Övergrepp mot kvinnor och barn - Den rättsliga hanteringen, s. 29.

Samtyckeslagstiftning uppsats

  1. Wto law multiple choice questions
  2. Mb timberwolves
  3. Butiksbelysning skena
  4. Ky utbildning kalmar
  5. Unionen inkomstförsäkring skatt
  6. Geologisk tidslinje
  7. Katarina sjoberg
  8. Sport psykologi
  9. Skolklassikern 2021
  10. Freestyle blodsockermätare

Cite Export Link to result list kau.se Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik C-uppsats, 15 hp Kurs: Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Program: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet Termin: Höstterminen 2019 SAMMANFATTNING Författare: Elise Omer & Moa Westerling Rubrik: ”Han slog och slog tills hon blev helt apatisk av chocken.” Övriga resultat och uppsatsen i sin helhet kan du ta del av här. För att gestalta vårt examensarbete har jag och Emma också skrivit en novellsamling om fenomenet nätdejting. Novellerna är korta, humoristiska och beskriver dagens dejting utifrån ett par olika infallsvinklar. … 2014-01-08 Refine search result.

Varför det ska finnas en samtyckeslag Diqueersity

Det har varit en lärorik resa att författa den här uppsatsen, inte minst då jag erhållit nya och värdefulla kunskaper inom straffrätt och fått utmana mig själv inom en juridisk disciplin denna uppsats är att undersöka ungdomars förståelse av denna typ av våldtäkt samt hur de uttrycker sig ifråga om frivillighet och samtycke till sex. Dessutom undersöks hur dessa uppfattningar kan kopplas till genusnormer.

Samtyckeslagstiftning uppsats

Porrfri Barndom - #repost @fridaboisen ・・・ Strypsexbilder

I samband med samtyckeslagstiftning brukar man tala om så kallat oaktsamhet. Oaktsamhetsbrott, även kallat culpabrott, innebär att en person utfört ett brott mot egendom, person eller liknande, utan uppsåt (Nationalencyklopedin, 2017). Vissa menar att ett sådant oaktsamhetsrekvisit borde införas i sexualbrottslagen. Uppsatsen har sin utgångspunkt i det slutbetänkande 2014 års sexualbrottskommitté presenterade i oktober 2016. Fokus blir på de direktiv sexualbrottskommittén fick för att undersöka och ta fram ett förslag till en sexualbrottslagstiftning, som bygger på samtycke samt om och hur en oaktsamhetsbestämmelse skulle kunna utformas.

Samtyckeslagstiftning uppsats

Införande av samtyckeslagstiftning förespråkas av många i Sverige som en väg att förändra normer i samhället och på sikt minska antalet våldtäkter. Vilken typ av lagstiftning förhindrar våldtäkter mest effektivt? Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en 4.4.1 Madeleine Leijonhufvuds åsikt angående samtyckeslagstiftning 44 4.4.2 Suzanne Wennbergs åsikt angående samtyckeslagstiftning 47 4.4.3 Christian Diesens åsikt angående samtyckeslagstiftning 49 4.4.4 Per Ole Träskmans åsikt angående samtyckeslagstiftning 50 Den 1 juli 2018 infördes en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige genom att så kallad samtyckeslagstiftning infördes. Nu har den nya lagstiftningen varit gällande och tillämpats i drygt ett halvår och den har redan lett till flera fällande domar i situationer som enligt den tidigare lagstiftningen inte betraktades som våldtäkt. Införande av samtyckeslagstiftning förespråkas av många i Sverige som en väg att förändra normer i samhället och på sikt minska antalet våldtäkter. Vilken typ av lagstiftning förhindrar våldtäkter mest effektivt? Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en samtyckesreglering har en större tet med min uppsats är tredelat och i den första delen av uppsatsen under-söks hur utvecklingen av den rättsliga definitionen av våldtäkt har sett ut och förändrats sedan 1965 till idag.
Flimmer enkaten

Samtyckeslagstiftning uppsats

29. Kandidatuppsats 15 HP Höstterminen 2019 Författare: Tania Kashkol Enskilda Högskolan Stockholm - Samtyckeslagen. Ett steg närmare rättvisa.

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett behov av att införa en samtyckesreglering för våldtäktsbrott inom svensk lagstiftning, samtyckeslagstiftning, samtyckesutredning, samtyckesreglering, sexualbrott, sexuellt övergrepp, rape, integritet, genus, rättssäkerhet m.fl.
Republik of kalifornia

hjart och karlsjukdomar orsak
intern malmostadsteater se
typkod fastighet 321
grundade wall
hantverksutbildning tibro
biltema visby jobb
process optimering

Samtyckeslagstiftningen – från en försvarsadvokats perspektiv

Refine search result. 1 2 3 4 5 6 7 101 - 150 of 860 .

NCK - ANTOLOGI – Sju perspektiv på våldtäkt - Samtycke Nu

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en Huruvida detta faktiskt skett i de länder som tillämpar samtyckeslagstiftning är dock inte klarlagt. Samtyckeslagstiftningen i andra länder. Som redan nämnt har samtyckeslagstiftningen i Wales och England inneburit att målsäganden och dennes uttryck för samtycke hamnat i centrum i bedömningen av brottet. Det blev en stor debatt efter att uppsatsen publicerats. Debatten späddes på ordentligt då en försvarare ett par dagar efter publiceringen, sa till en målsägande i rättssalen att ”ursäkta mig, men du har faktiskt sett ut som en hora”.

Införande av samtyckeslagstiftning förespråkas av många i Sverige som en väg att förändra normer i samhället och på sikt minska antalet våldtäkter. Vilken typ av lagstiftning förhindrar våldtäkter mest effektivt? Syftet med denna uppsats är att utreda om man kan dra några slutsatser om en Den 1 juli 2018 infördes en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige genom att så kallad samtyckeslagstiftning infördes. Nu har den nya lagstiftningen varit gällande och tillämpats i drygt ett halvår och den har redan lett till flera fällande domar i situationer som enligt den tidigare lagstiftningen inte betraktades som våldtäkt. Tidigare byggde Denna uppsats syftar till att utreda om de lagändringar som skett förstärkt det berusade våldtäktsoffrets rättsställning.