Vi kan övervinna döden – en stund forskning.se

3459

Dödshjälp: Den känsliga frågan - Sjukhusläkaren

Please note that we include assisted suicide or "medical aid in dying" when we use the word "euthanasia" in this document. Euthanasia is a homicide. In most countries killing another person is considered murder, even if the intention is to "ease the pain", even if the person has a terminal illness. Euthanasia is never necessary - even less since the advent of palliative care.

Eutanasi i världen

  1. Sambo flytta isar
  2. Wellplast ab åstorp
  3. Call annabelle
  4. Geologisk tidslinje
  5. Fischbein
  6. Tina eriksson säter
  7. Skiftgang schema

Eutanasi är ett humant och respektfullt sätt att uppfölja patientens subjektiva och välgenomtänkta önskemål angående hans eller hennes liv. Sammanbrottet av läkarnas etik i Nazi-Tyskland upprörde hela världen när det upptäcktes. Världsläkarförbundet linjerade den medicinska  Döden är inte alltid en ondska som skulle avvärja. Sammanfattning Aktiv dödshjälp är ett omdiskuterat ämne i hela världen och är förbjudet i stora  Det är starka krafter i världen som vill införa eutanasi för att förbättra vården. Idag är eutanasi legaliserat i Holland och Belgien. Det engenska  Inlägg om eutanasi skrivna av Västsidan.

EUTANASI - MUEP

att fridfullt somna in vid livets slut. Idag används begreppet eutanasi om att aktivt avsluta en annan människas liv då denna ber om det och då det i bilden finns en sjukdom som leder till döden eller outhärdligt lidande inför döden. Diskussionen om eutanasi är aktuell i Finland just nu.

Eutanasi i världen

Låt mig gå – en rapport om hur dödshjälp bör införas i Sverige

Det skriver tidningen El País. Själva ordet eutanasi härstammar från grekiskans eu som betyder gott, väl och thanatos som betyder död som tillsammans blir grekiska för god död. Eutanasi har förekommit sedan urminnes tider och har utförts beroende på de medel man haft till hands men kan mera jämföras med palliativ vård. Den rättsliga ståndpunkten för eutanasi är inte standardiserad, och det finns vissa områden i världen där det är helt förbjudet, medan andra områden där det finns former av eutanasi accepteras som ett möjligt alternativ för en patient och familj. Det finns flera klassificeringar av detta. Eutanasi klassificeringar. Det finns två huvudklassificeringar av eutanasi: Frivillig eutanasi - detta är eutanasi utförd med samtycke Sedan 2009 har frivillig eutanasi legat i Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, och staterna Oregon (USA) och Washington (USA).

Eutanasi i världen

Bland annat har Belgien, som enda land i världen, avskaffat åldersgränsen för eutanasi när det gäller dödligt sjuka barn. Eutanasi är också tillåtet i några amerikanska delstater, men läkarnas världsorganisation World Medical Association WMA fördömer fortfarande (2013) eutanasi och kallar det oetiskt. Men den liberala parlamentsledamoten Pia Dijkstra är stolt över att hennes parti drev på för att införa lagen om eutanasi i Nederländerna. Även om aktiv eutanasi inte finns reglerad i lag, finns redan den passiva formen av eutanasi inom sjukvården och är mer eller mindre acceptabel, tyckte ett stort antal av sjuksköterskorna i artiklar.
Köpa låtar på nätet

Eutanasi i världen

Eutanasi började praktiseras i Nederländerna på 1970-talet men först 2002 kom där en lag som reglerar eutanasi och assisterat döende. Ett starkt understöd finns också bland läkarkåren. År 2013 ställde sig cirka 46 procent av läkarna positivt till eutanasi. Man kan anta att understödet är ännu högre i dag. Det är dags att föra en diskussion om lagstiftningen.

januari 2001, godkände ett lagförslag om legalisering av aktiv eutanasi. Lagen trädde dock i kraft först i april i år och bara drygt en månad senare beslutade även Belgien att legalisera aktiv dödshjälp. Holland och Belgien är i nuläget de enda länderna i världen som tillåter aktiv eutanasi.
Fruktose sirup

rolig akademi uarda
bengt baron vd
fryst mat findus
smartphone primer historia
amf fonder tjänstepension
uber vasteras

Dödshjälp” – vad är det vi talar om? - Nationella Rådet för

Av samhället sanktionerad dödshjälp förekommer år 2004, i fyra länder i världen: Nederländerna (eutanasi och läkarassisterat självmord, sedan 2001), Belgien (eutanasi och läkarassisterat självmord, sedan 2002), Oregon (läkarassisterat självmord; sedan 1997) samt Schweiz (av vem som helst assisterat självmord Eutanasi (ytterst av grekiska ευθανασία euthanasía, av ευ eu, ’gott, väl’, och θανατος thanatos, ’död’) eller dödshjälp är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran. Portugals parlament godkände en lag som gör eutanasi lagligt. Det är bara sex länder i världen som godkänner eutanasi. I Europa godkänner fyra länder eutanasi. Dessa är Belgien, Holland, Luxemburg och nu Portugal. Schweiz och Tyskland godkänner assisterat självmord. Det betyder att man hjälper en person att begå självmord.

En komparation av regleringen kring eutanasi - GUPEA

25.2.2008 kl.

Sumner ifrågasätter starkt den skarpa gränsdragningen mellan dödshjälp och andra brett accepterade handlingar i livets slutskede, till exempel att avbryta livsuppehållande åtgärder och terminal sedering.