övriga rörelsekostnader och köpta tjänster - Åbo Akademi

8901

Not 10 – Övriga rörelsekostnader- Hoist Finance Annual

3 727 000: 4 375 000: Rörelsekostnader Not 33 - Övriga rörelseintäkter; Not 34 - Övriga rörelsekostnader; Not 35 - Ersättning till revisorerna; Not 36 - Ersättning till anställda, m.m. Not 37 - Skatt på årets resultat; Not 38 - Andelar i dotterbolag; Not 39 - Immateriella tillgångar; Not 40 - Materiella anläggningstillgångar; Not 41 - Uppskjuten skatt; Not 42 - Kassa och bank Fält: Övriga rörelsekostnader Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet, t.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar. Övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som är svåra att sortera under en viss bestämd post. Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och Övriga rörelsekostnader Bokslut typ K1: Beräknat som summa redovisade rörelsekostnader inklusive Lagerförändring Aktiverat arbete men exklusive Jämförelsestörande poster Personalkostnader (enligt ovan).

Ovriga rorelsekostnader

  1. Hirschsprungs sjukdom symtom
  2. Niet toxisch struma
  3. Återkalla skriftlig fullmakt
  4. Pco2 kpa to mmhg
  5. Svensk lagstiftning folkmord
  6. Sekretare shkolle
  7. Hermods helsingborg kontakt
  8. Musa 1000 fingers banana tree
  9. Clinique smart eye treatment

-17,80. -47 728,61. Rörelsekostnader. Driftskostnader. Not 3.

3403 Nr 1259 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - FINLEX

Not 5. 744 569. 1 083 443. Personalkostnader.

Ovriga rorelsekostnader

SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna. Energimarknader i

Rörelsekostnaderna påverkades negativt av poster av engångskaraktär om 168 MSEK främst relaterat. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER I RELATION TILL OMSÄTTNINGEN.

Ovriga rorelsekostnader

0,00.
Sambo flytta isar

Ovriga rorelsekostnader

Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 858 miljoner kronor ( –4 119 ). I det ingår till största delen valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –360 miljoner kronor, nedskrivning av goodwill med –304 miljoner kronor samt andra poster som innehåller valutakomponent med –784 miljoner kronor.

Definitionen av OOC, vad betyder OOC, menande av OOC, Övriga rörelsekostnader. OOC står för Övriga rörelsekostnader.
Ivf sverige åldersgräns

barn som saknar impulskontroll
ombesiktning körförbud
gymnasium bygg stockholm
ulf laurin securitas
kuna växelkurs

PERSONAL - Stockholms stadsarkiv

Kostnader för arbetskraft. Övriga rörelsekostnader. Resultat. Resultat efter interna poster. Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar. Konto 7900-7999. Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger  Övriga rörelsekostnader.

NIOMÅNADERSRAPPORT - IFS

e (14 milj. e),  6.10 Övriga rörelsekostnader. Här fyller ni i kostnader som hör ihop med den ideella verksamheten, till exempel följande: hyra av lokal; inköp av material 31, Gåvor, 3990.

Påslaget görs på filialens rörelsekostnader.