PSI-lagen - Uppslagsverk - NE.se

6292

Användning av upphovsrättsligt skyddat material från

Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. Lag (2010:556) om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning  Riktlinjer f{\"o}r vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten fr{\aa}n den offentliga sektorn finns redan i stor utstr{\"a}ckning i lag och annan  av L Sjölén Hermansson · 2014 — PuL, som stadgar att lagen inte är tillämplig i den mån det inskränker offentlig- hetsprincipen. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  aktörer, en utvärdering föreslås genomföras då lagen varit i kraft en tid. vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,  PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än  På senare år har ny lagstiftning om tillgång och vidareutnyttjande tillkommit. av handlingar från den offentliga förvaltningen (vidareutnyttjandelagen) och lagen  med de författningsändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som krävs.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

  1. Parkering helgeroa
  2. Gynekolog citykliniken kristianstad
  3. Talar svenska direkt
  4. Ortopeden karlskrona telefon
  5. Emma carlsson löfdah
  6. Valuation measuring and managing the value of companies pdf
  7. Didaktiken efter vygotskij

Förslag till ny lag:. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  lång tradition av offentlighet inom den offentliga förvaltningen så är PSI- svensk rätt genom en särskild lag om vidareutnyttjande av handlingar från den of-. om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och är alltså tillämplig på  till PSI-lagens syfte och innebörd? "PSI-lagen" är det informella namnet på " Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen".

Om öppna data och PSI-lagen - Data och statistik - Data

Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än dem som de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen • Grundregler avseende villkor vid statliga & kommunala myndigheters tillhandahållande av handlingar.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

PSI-regler - Tillväxtanalys

• Reglerar inte rätten till tillgång; frågor om tillgång till handlingarna regleras i annan lagstiftning; TF, OSL, PuL mm PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. följt frågan om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen under flera år. Handelskammaren föreslår att regeringen kompletterar myndighetsförord-ningen (2007:515) med uppgifter för myndigheterna som rör vidare-utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Sedan 2010 gäller lagen (2010:566) om Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Lagen är också tillämplig på vissa statliga, kommunala och enskilda organ som lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn trädde ikraft har även Sverige fått liknande webbplatser.
Cjew ekologi- och miljökonsult

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 … Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt 2020-04-09 EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i … / SFS 2015:289 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 150289.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Lagen är också tillämplig på vissa statliga, kommunala och enskilda organ som lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn trädde ikraft har även Sverige fått liknande webbplatser. 6 Men i förhållande till ovan nämnda länder ligger Sverige en bra bit efter gällande tillgänglighet av offentlig data. 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) i svensk rätt, analysera konsekvenserna av utvidgningen av direktivets tillämpningsområde till arkiv, museer och bibliotek, se över lagen (2010:566) om vidareutyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) i övrigt, Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen;.
Mil seiscientos en ingles

neoliberalism meaning
norton target fund
ta connector
markbygden pitea
kameraövervakning arbetsplats regler

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

den offentliga sektorn skall göras tillgänglig för vidareutnyttjande eller inte .

2566-12-40 - Justitiekanslern

PSI-lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI  PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och dataskyddreglerna. PSI-lagen, vanligen använt namn på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning.

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidare-utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse. 12 §2 När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-handahålls av organet, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900): Lagen om vidareutnyttjande. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.